Fundering van een aanbouw

Het uitbreiden van je huis met een aanbouw is een fijne optie om meer woonoppervlak te creëren. Maar hoe moet de aanbouw gefundeerd worden? We leggen je wat meer uit over de regelgeving en de mogelijkheden.

Welke fundering is het best voor mijn aanbouw?

Bij elke aanbouw wordt een constructeur betrokken in het proces. De constructeur bepaalt welke soort fundering nodig is. Hiervoor is de locatie en de grondsamenstelling waarop het huidige pand is gebouwd leidend. De grondsamenstelling kan worden onderzocht door een sondering uit te laten voeren. Bij een sondering wordt een conus de grond in gedrukt waarbij de weerstand gemeten wordt. Omdat zand een andere weerstand heeft dan veen of klei, is op de uitslag van de sondering duidelijk afleesbaar waar zich de draagkrachtige grondlaag bevindt. Aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe diep de nieuwe fundering moet zijn.

In het archief van de gemeente kan ook worden gekeken of buren een sondering hebben laten doen. De constructeur bepaalt dan of deze sondering relevant genoeg is voor jouw nieuwe aanbouw. Het advies van de constructeur wordt vervolgens opgenomen in onze tekeningenset en zo doorgegeven aan de aannemer.

funderingaanbouw-1200x500-2

Welke soorten fundering zijn er voor een aanbouw?

Een fundering voor een aanbouw kan bestaan uit fundering op palen of een fundering op staal. Schroefpalen, heipalen of stalen buispalen zijn voorbeelden van funderingen op palen.

Bij een fundering op staal wordt beton gegoten in een bekisting, die direct op de zandlaag ligt. Deze fundering is minder diep dan een fundering op palen en kan alleen toegepast worden bij een hooggelegen zandlaag, zoals in duingebied of bij de zandgronden in het midden en oosten van Nederland.

 Het grote verschil tussen een fundering op palen en een fundering op staal is de bouwvoorbereiding. Bij een fundering op palen is meer materieel nodig en kan het bijvoorbeeld lastig zijn om gereedschap in een afgesloten achtertuin te krijgen. De aannemer kan je hierin adviseren.

Waar moet je rekening mee houden?

Een extra aandachtspunt kan je kruipruimte zijn. Als deze momenteel geventileerd is, moet deze dat wel blijven. Vaak wordt dit gedaan door ventilatiebuizen op de roosters van de kruipruimte aan te sluiten.

Onze architecten kunnen je helpen met het ontwerp en begeleiden het proces rondom de fundering van jouw nieuwe aanbouw. Wil je meer weten? Elke week organiseren we een gratis inloopspreekuur in verschillende regio's.

funderingaanbouw-1024x568-2 funderingaanbouw-1024x568-3