Regelgeving

Tijdens de voorbereiding van een verbouwing krijg je veel met bouwregelgeving vanuit de overheid te maken krijgen. Zo is er het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de welstandsnota, subsidieregelingen en misschien zijn er nog wel meer nota’s die in jouw gemeente voor een bepaald type project gelden. Naast regels van de overheid kan je ook nog te maken krijgen met regels van uw VVE (Vereniging Van Eigenaren). Hieronder geven wij een overzicht van de regels en procedures waar je tijdens een verbouwing mee te maken kunt krijgen.

Het bouwbesluit

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de bouwregelgeving. Deze is opgenomen in het bouwbesluit. Het bouwbesluit geeft onder andere aan op welke wijze jouw verbouwing moet voldoen aan: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Deze thema’s klinken voor misschien abstract, maar zaken waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld eisen aan brandveiligheid, ventilatie, minimale afmetingen van bepaalde ruimten, isolatie, geluidwering, waterdichtheid, constructie en daglicht. Je hoeft al deze zaken natuurlijk niet zelf te kennen. Wij hebben gespecialiseerde kennis van het bouwbesluit en kunnen daarmee goed beoordelen of jouw bouwplan haalbaar is.

Welstandsnota

Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een welstandscommissie. De welstandscommissie bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen en architectuurhistorici. De welstandcommissie heeft de taak om bouwwerken, waaronder verbouwingen, te toetsen aan redelijke eisen van welstand. Deze eisen hebben de diverse welstandscommissies op papier gezet in de welstandsnota van de betreffende gemeente. Deze welstandsnota is vaak downloaden van de site van jouw gemeente. De commissie beoordeelt alleen de buitenzijde van het betreffende bouwplan. Wanneer je een bouwplan bij de gemeente hebt ingediend voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, komt het bouwplan langs de welstandscommissie. Deze zittingen zijn openbaar. Wij kunnen hierbij aanwezig zijn om met de commissie het ontwerp voor jouw verbouwing te bespreken.

Subsidieregelingen

Voor veel verbouwingen is subsidie te krijgen. De mogelijkheden hangen af van de gemeente waar je wilt verbouwen en van het type bouwwerk dat je wilt gaan verbouwen. Bij subsidies kan je denken aan: subsidie voor het plaatsen van een dakopbouw, subsidie voor het isoleren van een woning, subsidie voor het samenvoegen van woningen, subsidie voor het maken van een groendak, subsidie voor het opwekken van duurzame energie of subsidie voor het renoveren van uw monumentale pand. Wij adviseren je om bij jouw gemeente te vragen wat de subsidiemogelijkheden zijn voor jouw verbouwplannen. Wij hebben ervaring met subsidies en kunnen je hierbij helpen.

Diverse nota’s

Gemeenten hebben vaak op bepaalde thema’s hun eigen nota. Zo heeft het Amsterdamse stadsdeel Oost een nota voor dakopbouwen in de Watergraafsmeer en hanteert Den Haag een dakopbouwennota voor de meeste delen van de stad.

VVE

Voordat je aan een verbouwing kan beginnen is in veel gevallen toestemming van de VVE nodig. Wij adviseren je om hier in een vroegtijdig stadium al rekening mee te houden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vergunningsvrije aanbouw

In Amsterdam hebben wij aan de Rooseveltlaan een aanbouw ontworpen, die vergunningsvrij is. De regels voor vergunningsvrij bouwen zijn continue aan verandering onderhevig. Wij hebben kennis van deze regels en helpen graag met een eerste inventarisatie van de opgave om te onderzoeken of een aanbouw vergunningsvrij of vergunning plichtig is.

ga naar project
Zinken aanbouw met blauwe kozijnen

Deze jaren 30 woning in Amersfoort is voorzien van een uitbreiding van de keuken. Doordat de keuken nu direct aan de tuin grenst is er een terras ontstaan. Met twee openslaande deuren is de nieuwe patio meer een onderdeel van het huis.

De wens van de bewoners was om zicht te houden op de kinderen in de lager gelegen tuin. Om deze reden is ervoor gekozen om de wanden van glas te maken met aan de buitenzijde houten lamellen. Op deze manier wordt toch een beschut gevoel gegeven maar is er genoeg zicht vanuit de keuken op de tuin.

ga naar project
Verbouwing vrijstaande woning Muiderberg

Het project betreft de complete verbouwing van dit vrijstaande huis in Muiderberg, waarbij de oude woning is voorzien van een grote aanbouw. De aanbouw is een verlenging van de woonkamer en is deels verdiept uitgevoerd. Hier is voor gekozen, omdat de bestaande plafondhoogte in de woning zeer beperkt was. De aanbouw is wat vormgeving betreft contrasterend ontworpen te opzichte van het bestaande woonhuis.

ga naar project
Jaren 30 woning

Aan de Roodborstlaan gelegen in de vogelbuurt te Den Haag, staat deze jaren 30 hoekwoning. Het is een grondgebonden, vrijstaande woning met een royale entree en fraaie luifelconstructie bij de voordeur. De bijzondere vormgeving van kozijnen en de fraaie metselwerkdetailleringen zijn kenmerkend voor dit type woning. 

ga naar project
Duinvilla Wassenaar

Aan de Dwarsweg in de wijk De Kieviet te Wassenaar hebben wij een oude villa gedeeltelijk gesloopt ten behoeve van een nieuw volume. De originele villa was voorzien van lessenaarsdaken en was opgedeeld in twee volumes. Voor het nieuwe ontwerp hebben wij de verdiepingshoogte verhoogd en het volume vergroot. Het resultaat is een strakke moderne villa verzonken in het glooiende duinlandschap.

ga naar project
Jaren 30 woning uitgebreid

Op de begane grond van deze woning in Hilversum hebben wij een aanbouw ontworpen in dezelfde stijl als het bestaande huis. In de aanbouw bevinden zich een deel van de vergrote woonkamer, de eet- en bijkeuken. Door aan de achterkant van de aanbouw veel glas te gebruiken komt er genoeg licht in de verlengde woonkamer, terwijl de klassiek ogende kozijnen in combinatie met de juiste baksteen dat typische jaren 30-gevoel creëren. De aanbouw ligt niet alleen aan de achterkant maar ook deels aan de zijkant van het bestaande huis. Hierdoor heeft men vanuit de eetkeuken zowel zicht op de achter- als voortuin. In de bestaande woning zijn de terug liggende bovenramen en verspringingen in het metselwerk in het oog springende details. Door deze ook terug te laten komen in de aanbouw wordt een identieke bouwstijl gerealiseerd.

ga naar project
Aanbouw verbindt woonhuis en garage

De aanbouw in Nootdorp is een verbinding tussen de garage en het woonhuis. Om dit tot uitdrukking te brengen is gekozen voor een afwijkende materialisering. De aanbouw is gemaakt met een zinken dakrand en aluminium kozijnen. Beide hebben dezelfde kleur. De doorgetrokken houten vloer in de aanbouw zorgt binnen voor een relatie tussen bestaande bouw en aanbouw. De open gevel aan de aanbouw geeft een heldere verbinding tussen garage en woning.

ga naar project
Twee aanbouwen Amstelveen

De woning in Amstelveen is voorzien van een aanbouw aan de tuinzijde t.b.v. het vergoten van de keuken en een aanbouw aan de straatzijde t.b.v. een kantoor aan huis. Beide aanbouwen zijn in de stijl van het bestaande woonhuis ontworpen. De aanbouw aan de straatzijde maakt van de voormalige garage een volwaardige kantoorruimte en zorgt voor meer eenheid in het gevelbeeld. 

De typische raamverdeling is overgenomen van het bestaande pand, ook hebben wij aan de tuinzijde de niet meer verkrijgbare donkere bakstenen en plint van de bestaande gesloopte delen hergebruikt. Zodoende ontstaat er eenheid tussen oud en nieuw. Bijzonder aan dit ontwerp is het afzuigplafond in de keuken. Het zorgt ervoor dat er geen afzuigkap nodig is, zo blijft het zicht vanuit de woonkamer naar de tuin volledig vrij. 

ga naar project
Aanbouw en dakkapel Laren

Aan dit woonhuis in Laren hebben wij op bijpassende wijze een dakkapel en een aanbouw aan de voorgevel ontworpen. De aanbouw aan de voorgevel doet dienst als entree-hal, terwijl de dakkapel een vergroting van de slaapkamer is. Voor dit project hebben wij het ontwerp gemaakt, de bouwtekening gemaakt en de omgevingsvergunning geregeld.

ga naar project